ONE RMUTTO โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ONE RMUTTO โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

about-me
กองพัฒนานักศึกษา
19 กันยายน  2561


วันที่ 7 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรม ชมวีดีทัศน์ราชมงคล มงคลของพระราชา สร้างแรงบัลดาลใจ...อัตลักษณ์...นักศึกษาน้องใหม่หัวใจ Thailand 4.0 พิธีประดับเนคไท เข็มตราสัญลักษณ์ ขบวนเกียรติยศ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยพระครูสุริยาเทเวศร์ สำนักพราหมณ์พระราชครู ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี