โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

about-me
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
10 กันยายน  2561


วันที่ 6-8 กันยายน 2561 สถาบันเทคโนโลยีการบิน จัดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน โดยได้รับเกียรติจาก Associate Professor Li Qing-Lei Associate Dean of Tourism and Geograpgy School, Yunnan Normal University บรรยายหัวข้อ การบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการสำหรับประชาชนชาวจีน ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบิน พร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางการวิจัยการบินและการบริการระหว่างอาจารย์ไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางสถาบันเทคโนโลยีการบินรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างสูง ในอนาคตอันใกล้นี้จะพัฒนาทางวิชาการระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยต่อไป

รูปกิจกรรม