โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสอบแบบ Smart teaching

โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสอบแบบ Smart teaching

about-me
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
19 กรกฎาคม  2561


ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสอบแบบ Smart teaching ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved