ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

about-me
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
02 กรกฎาคม  2561


วันที่ 29 มิถุนายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบิน เข้าร่วมงาน "การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11" ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

รูปกิจกรรม