กิจรรมการจัดการความรู้ ประจำปี 2561 สถาบันเทคโนโลยีการบิน

กิจรรมการจัดการความรู้ ประจำปี 2561 สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สถาบันเทคโนโลยีการบิน จัดกิจรรมการจัดการความรู้ ประจำปี 2561 ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ในหัวข้อ "การจัดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิริ สยมภาค 2. การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ ณ ห้องชลสุดา ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved