กิจรรมการจัดการความรู้ ประจำปี 2561 สถาบันเทคโนโลยีการบิน

กิจรรมการจัดการความรู้ ประจำปี 2561 สถาบันเทคโนโลยีการบิน

about-me
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
26 มิถุนายน  2561


วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สถาบันเทคโนโลยีการบิน จัดกิจรรมการจัดการความรู้ ประจำปี 2561 ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ในหัวข้อ "การจัดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิริ สยมภาค 2. การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ ณ ห้องชลสุดา ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รูปกิจกรรม