เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาฯ

เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาฯ

about-me
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
18 พฤษภาคม  2561


วันที่ 17 และวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบิน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม และฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Graduate Research and Innovation for Economic and Social Sustainability ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved