ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก

about-me
กองนโยบายและแผน
07 กุมภาพันธ์  2561


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายได้นางสาวสุรางคนา สุขเลิศ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC) ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2561เพื่อรายงานผลการดำเนินงานบุรณาการศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved