การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 22 สิงหาคม 2560

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 22 สิงหาคม 2560

22 สิงหาคม 2560 ทางสถาบันเทคโนโลยีการบินมีการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มีคณะครูอาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีการบินและคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ที่ ห้องประชุมศรีบางพระ ชั้น 8 อาคารสรรพวิทย์บริการ

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved