การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์" โดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากบริษัท Cengage Learning (Thailand) Limited เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved