กำหนดการรับปริญญา

กำหนดการรับปริญญากำหนดการ
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
และวันฝึกซ้อม
เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 32  ประจำปีการศึกษา 2560

************************************
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่  31 สิงหาคม 2561 (รอบเช้า)
วันฝึกซ้อมใหญ่
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 (รอบเช้า)

**********************************

 กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและวันฝึกซ้อม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved