Black Image

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรินทร์ สนแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก