Black Image

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

ข้าพระพุทธเจ้า นาย วีระชัย ว่องไว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก