Black Image

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

ข้าพระพุทธเจ้า จันทร์เจ้าขา น้อมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก