Black Image

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก