Black Image

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.สาโรช หว่างนุ่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก