Black Image

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ สิตรานนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก