Black Image

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

ข้าพระพุทธเจ้า ชนิสรา อ่ำสอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก