Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนารี ติดใจดี กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก