Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า มัทนา ชาญกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก