Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิริยา นิตย์ธีรานนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก