Black Image

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า เตือนใจ จันทร์เรือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก