Black Image

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ สิตรานนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก