Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า ดวงพร ดาราน้อย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก