Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก