Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า วสันต์ จารุเสน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก