Black Image

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววาสนา เลิกเปลี่ยน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก