Black Image

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระเจ้านางสาวทิพย์ประภา วิงวอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก