Black Image

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววันทนา ทองน้อย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก