Black Image

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววาสนา พันธ์สีนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก