Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฉันท์ชนก กิ่มแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก