Black Image

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจีรภัทร์ เต้าชุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก