Black Image

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวประกาย ขวัญหลาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก