Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า กันตินันท์ ภู่ทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก