Black Image

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นส.ธรณ์ภัคอร ทรัพย์ภัทรโชค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก