Black Image

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววรรณสุรีย์ ประมวลทรัพย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก