Black Image

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก