Black Image

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ธนิดา สนั่นเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก