Black Image

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นายอัครวุฒิ สื่อประสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก