Black Image

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์พรจิต พีระพัฒนกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก