อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
 

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย


         ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบ  ล้อมรอบดอกบัวบาน  8 กลีบ  หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จมรรค 8 และความสดชื่น เบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็น  ดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่  หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก”บนตรารูปวงกลม  มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข 9 อยู่  หมายถึง  รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมทำพับกรอบโค้งรองรับ ชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน

ลิ้งดาวน์โหลดไฟล์รูป ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย http://old.rmutto.ac.th/fileupload/griangsak_wi99logo-rmutto-eng-vector-01.ai

 

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก