โครงการหนึ่งหยดโลหิต ครั้งที่ 1

โครงการหนึ่งหยดโลหิต ครั้งที่ 1

about-me
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
20 พฤศจิกายน  2561


สโมสรนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย จัดโครงการบริจาคโลหิต ในชื่อโครงการหนึ่งหยดโลหิต ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและร่วมบริจาคโลหิตอย่างมาก จากบุคลากรและนักศึกษาภายใน มทร.ตะวันออก รวมถึงบุคคลภายนอกด้วย