นักศึกษาสาขาการจัดการการบิน ชั้นปีที่ 3 ร่วมใจใส่ผ้าไทยมาเรียน

นักศึกษาสาขาการจัดการการบิน ชั้นปีที่ 3 ร่วมใจใส่ผ้าไทยมาเรียน

about-me
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
14 พฤศจิกายน  2561


นักศึกษาสาขาการจัดการการบิน ชั้นปีที่ 3 ร่วมใจใส่ผ้าไทยมาเรียน เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างพร้อมเพียงกัน

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved