ประชุมเตรียมความพร้อมราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย และรัตนโกสินทร์เกมส์

ประชุมเตรียมความพร้อมราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย และรัตนโกสินทร์เกมส์

about-me
กองพัฒนานักศึกษา
04 ตุลาคม  2561


วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ รองอธิการบดี น.ส.นุสรา หนูกลัด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย และการจัดการแข่งขันกีฬา รัตนโกสินทร์เกมส์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 โดยมีกำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 3 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ