โครงการสัมมนาสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

โครงการสัมมนาสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

about-me
กองพัฒนานักศึกษา
19 กันยายน  2561


วันที่ 10 ถึง 12 กันยายน 2561 นางสาวนุสรา หนูกลัด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยตัวแทนสภานักศึกษา มทร.ตะวันออก เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านสภานักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ณ หนานท่าส้าน ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved