แนะนำหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีการบิน ณ โรงเรียนแสนสุข จ.ชลบุรี

แนะนำหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีการบิน ณ โรงเรียนแสนสุข จ.ชลบุรี

about-me
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
30 สิงหาคม  2561


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้รับเชิญจาก โรงเรียนแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแนะนำหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีการบิน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนให้ความสนใจหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีการบินเป็นอย่างมาก

รูปกิจกรรม