กิจกรรมประกวดเขียนเรียนความ วันเข้าพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมประกวดเขียนเรียนความ วันเข้าพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

about-me
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
06 สิงหาคม  2561


นื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจการนักศึกษากิจกรรมที่ 1 คุณค่าภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน ในวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยนางชนาพร บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการพร้อมคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าใจคุณภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน และผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์รุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจการนักศึกษา โดยจัดการประกวดการเขียนเรียนความ ในหัวข้อ "วันเข้าพรรษา" ปรากฎผลรางวัลประกาศรายชื่อวันที่ 23 กรกฎาคม2561 และรับรางวัลวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คือ นางสาวจุฑามาศ บำเพ็ญแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวหรรษมน ทองกลายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และนางสาวมัชสิกานตร์ ศรีรัตนพลช์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved