2561 สัมมนากองพัฒนานักศึกษา 9 มทร.

2561 สัมมนากองพัฒนานักศึกษา 9 มทร.

about-me
กองพัฒนานักศึกษา
26 มิถุนายน  2561


วันที่ 8 ถึง 10 พฤษภาคม 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (กองพัฒนานักศึกษา) ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved