โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

about-me
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26 มิถุนายน  2561


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(สายวิชาการ) ณ ห้องเกาะแก้ว 2 ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านความคิดความเป็นเลิศ ในยุค 4.0

รูปกิจกรรม