อธิการบดี พร้อมกับคณบดีคณะวิทย์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Digital Citizenship

อธิการบดี พร้อมกับคณบดีคณะวิทย์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Digital Citizenship

about-me
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 มิถุนายน  2561


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ตวงสิริ. สยมภาค รองคณบดี และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ?การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)? ภายใต้โครงการยกระดับบุคลากรสู่การเป็นผู้นำชุมชนดิจิทัล โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (RMUTTO) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2561 ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก (จ. ชลบุรี) ภาคเหนือ (จ. เชียงใหม่) ภาคอิสาน (จ. ขอนแก่น) และภาคใต้ (จ. ภูเก็ต) ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนรวม 350 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สามารถสร้างงานและสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย พร้อมต่อยอดธุรกิจของชุมชนต่อไปได้ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงการและประสานงานโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ ห้องประชุมแสนสุข 4-5 ชั้น 1 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved