อธิการบดี พร้อมกับคณบดีคณะวิทย์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Digital Citizenship

อธิการบดี พร้อมกับคณบดีคณะวิทย์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Digital Citizenship

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ตวงสิริ. สยมภาค รองคณบดี และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ?การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)? ภายใต้โครงการยกระดับบุคลากรสู่การเป็นผู้นำชุมชนดิจิทัล โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (RMUTTO) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2561 ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก (จ. ชลบุรี) ภาคเหนือ (จ. เชียงใหม่) ภาคอิสาน (จ. ขอนแก่น) และภาคใต้ (จ. ภูเก็ต) ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนรวม 350 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สามารถสร้างงานและสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย พร้อมต่อยอดธุรกิจของชุมชนต่อไปได้ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงการและประสานงานโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ ห้องประชุมแสนสุข 4-5 ชั้น 1 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

รูปกิจกรรม

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ติดต่อ

Support

image3.jpg

Copyright © 2017 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved