นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดชมรมระดับอุดมศึกษา อา

นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดชมรมระดับอุดมศึกษา อา

about-me
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
21 มิถุนายน  2561


วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำโดยที่ปรึกษาชมรมคือ นายเด็ดเดี่ยว บุญมา และประธานชมรม TO BE NUMBER ONE คือ นายพีรพงศ์ อุบลกาญจน์ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบิน และสมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวพรรณรา บัวเสถียร, นางสาววรินรัตน์ วรรณศิลป์, นางสาวน้ำฝน หอมแพงไว้ และ นายชัยพล มงคล เข้าร่วมประกวดในมหกรรมรวมพลสมาชิ